Magda Leszczyńska

Magdalena Kosicka-Leszczyńska Certyfikowany Trener NVC, facilitator międzynarodowego programu dla pokoju Essential Peacemaking Women and Men, mediator sądowy. Prowadzę warsztaty rozwoju i coaching,  a także warsztaty rozwiązywania konfliktów i  mediacje,  w tym mediacje okołorozwodowe oraz mediacje rówieśnicze dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej począwszy od klasy szóstej poprzez gimnazja i licea.   Pracuję z rodzinami, nauczycielami,  biznesmenami […]

Czytaj więcej