Agnieszka Pietlicka

Przekładam idee Porozumienia Bez Przemocy na życie codzienne od 2002 roku – z większym lub mniejszym sukcesem, co łagodnie daje mi okazję do ćwiczenia pokory. Za każdym razem warto. Odkrycie tematu przekonań było początkiem procesu wewnętrznej zmiany na nieznanym mi wcześniej, nie zawsze wygodnym poziomie. Odkrywałam Porozumienie w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Polsce i USA, m.in. […]

Czytaj więcej